COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Y tế và sức khỏe tại NorQuest College

canada

754

1

Certificate in Addictions Recovery Practitioner

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Health Care Aide

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 MONTHS (2 TERMS)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Health Care Leadership

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Mental Health Recovery Practitioner

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 8 MONTHS (2 TERMS)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Interdisciplinary Therapy Assistant

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS (6 TERMS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Chín 2021

CAD$18,600.00 (327,160,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Practical Nurse

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 YEARS (5 TERMS)

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Dental Office Assistant

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 WEEKS (1 TERM)

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Hospital Unit Clerk

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 kỳ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể theo học các chương trình cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ thuộc nhiều lĩnh vực như y tế, kinh doanh, công nghệ và nghiên cứu cộng đồng.

  • Nằm tại Edmonton, thủ phủ của Alberta
  • Hơn 60% sinh viên có xuất thân bên ngoài Canada
  • Có rất nhiều chương trình học bổng
  • Nhiều khóa học có lồng ghép làm việc thực tế