Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

32 khóa học tại NorQuest College

canada

384

2

Academic Upgrading

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Arts and Sciences University Transfer Program

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

CAD$7,275.00 (121,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Accounting Technician

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

CAD$17,523.00 (292,050,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Addictions Recovery Practitioner

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$15,510.00 (258,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Administrative Professional

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

CAD$14,616.00 (243,600,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Apprenticeship Prep

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

CAD$47,880.00 (798,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Community Support Worker

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

CAD$19,108.00 (318,466,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Day Home Provider

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$37,696.00 (628,266,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Dental Office Assistant

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

CAD$10,274.00 (171,233,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Educational Assistant

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$15,810.00 (263,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Health Care Aide

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

CAD$16,524.00 (275,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Health Care Leadership

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$18,600.00 (310,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường NorQuest College

Sinh viên có thể theo học các chương trình cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ thuộc nhiều lĩnh vực như y tế, kinh doanh, công nghệ và nghiên cứu cộng đồng.

  • Nằm tại Edmonton, thủ phủ của Alberta
  • Hơn 60% sinh viên có xuất thân bên ngoài Canada
  • Trường cấp nhiều chương trình học bổng
  • Nhiều khóa học có lồng ghép làm việc thực tế

Tư vấn du học