7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

205

7

Bachelor of Science (BSc) (Hons) in Hotel Management

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,244,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) (Hons) in Tourism and Events Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,244,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Hotel and Tourism Management (D.HTM)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE NORMAL DURATION IS 2.5 YEARS WITH A MAXIMUM STUDY PERIOD OF 8 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Hotel and Tourism Management

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Global Hospitality Business

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS AND THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY IS 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc)/Postgraduate Diploma (PgD) in International Hospitality Management

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science(MSc)/Postgraduate Diploma(PgD) in International Tourism and Convention Management

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Quản lý Khách sạn và Du lịch, Đại học Bách Khoa Hong Kong là 1 trong những trường hàng đầu thế giới về du lịch và khách sạn.

  • Hạng nhất Toàn cầu về Ngành học theo Shanghai’s Ranking
  • Hạng nhất về Ngành học bởi Trung Tâm Xếp hạng Đại học Thế giới
  • Top 3 thế giới theo QS World University Rankings
  • Hạng 1 thế giới theo URAP Research Laboratory