4 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

401

10

Bachelor of Science (BSc) (Hons) in Tourism and Events Management

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,710,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in International Tourism and Convention Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in International Wine Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH THE MSC IN 1 - 1.5 YEARS AND THE PGD IN 1 YEAR. THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Global Hospitality Business

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS AND THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY IS 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một trong những trường đại học ngành du lịch, khách sạn hàng đầu thế giới, SHTM đón gần 1400 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

  • Bốn thập kỷ phát triển vượt trội
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm
  • Liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng toàn cầu
  • Xếp hạng nhất về ngành Quản lý Khách sạn và Du lịch