3 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

216

9

Master of Science (MSc) in International Hospitality Management

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in International Tourism and Convention Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in International Wine Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH THE MSC IN 1 - 1.5 YEARS AND THE PGD IN 1 YEAR. THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Quản lý Khách sạn và Du lịch, Đại học Bách Khoa Hong Kong là 1 trong những trường hàng đầu thế giới về du lịch và khách sạn.

  • Hạng nhất Toàn cầu về Ngành học theo Shanghai’s Ranking
  • Hạng nhất về Ngành học bởi Trung Tâm Xếp hạng Đại học Thế giới
  • Top 3 thế giới theo QS World University Rankings
  • Hạng 1 thế giới theo URAP Research Laboratory