9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

null

414

8

Bachelor of Science (BSc) (Hons) in Hotel Management

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) (Hons) in Tourism and Events Management

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Hotel and Tourism Management (D.HTM)

23 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE NORMAL DURATION IS 2.5 YEARS WITH A MAXIMUM STUDY PERIOD OF 8 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Hotel and Tourism Management

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Global Hospitality Business

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS AND THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY IS 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in International Hospitality Management

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in International Tourism and Convention Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH IN 1 YEAR; THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in International Wine Management

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS CAN FINISH THE MSC IN 1 - 1.5 YEARS AND THE PGD IN 1 YEAR. THE MAXIMUM LENGTH OF STUDY FOR THE MSC PROGRAMME IS 6 YEARS, AND 4 YEARS FOR THE PGD PROGRAMME.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MicroMasters in International Hospitality Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 COURSES IN PROGRAM; 6 WEEKS PER COURSE; 6-8 HOURS PER WEEK, PER COURSE

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một trong những trường đại học ngành du lịch, khách sạn hàng đầu thế giới, SHTM đón gần 1400 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

  • Bốn thập kỷ phát triển vượt trội
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm
  • Liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng toàn cầu
  • Xếp hạng nhất về ngành Quản lý Khách sạn và Du lịch