1 khóa học Y tế và sức khỏe tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

142

Master of Science in Global Food Safety Management and Risk Analysis

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$159,000.00 (475,346,018 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục chú trọng ứng dụng với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở vật chất hoành tráng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội