12 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

142

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

HK$140,000.00 (418,721,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Fashion and Textile Design

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$154,500.00 (462,089,616 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Fashion and Textiles

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$150,000.00 (448,630,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Apparel Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Textile and Apparel Materials and Products

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Fashion and Textile Business

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Fashion and Textile Design

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Textile Chemistry and Functional Materials

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Business

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Textile Chemistry and Functional Materials

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Textile and Apparel Materials and Products

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục chú trọng ứng dụng với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở vật chất hoành tráng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội