13 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

98

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,244,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Fashion and Textile Design

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$140,100.00 (414,540,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Fashion and Textiles

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$140,100.00 (414,540,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Apparel Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Textile and Apparel Materials and Products

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Textile Chemistry and Functional Materials

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Apparel Technology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Fashion and Textile Business

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Fashion and Textile Design

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Textile and Apparel Materials and Products

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục thiên về nghiên cứu với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở hạ tầng phát triển & các quỹ hỗ trợ phục vụ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội