1 khóa học Kế toán bậc đại học tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

155

Bachelor of Science (Honours) in Investment Science and Finance Analytics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

HK$140,000.00 (418,693,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục chú trọng ứng dụng với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở vật chất hoành tráng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội