8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

101

Bachelor of Science (Honours) in Investment Science and Finance Analytics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (415,001,244 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Applied Optimization and Optimal Control

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Mathematics for Science and Technology (Actuarial and Investment Sci ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$75,000.00 (222,322,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Operational Research and Risk Analysis

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Applied Optimization and Optimal Control

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Fashion and Textile Business

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Financial Mathematics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục thiên về nghiên cứu với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở hạ tầng phát triển & các quỹ hỗ trợ phục vụ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội