2 khóa học Hóa học tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

144

Master of Philosophy (MPhil) in Chemistry

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục chú trọng ứng dụng với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở vật chất hoành tráng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội