26 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Faculty of Applied Science and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

157

Bachelor of Science (Honours) in Food Safety and Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

HK$140,000.00 (418,620,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Chemistry

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Computational Mathematics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Financial Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Food Safety and Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Photonics, Plasmonics and Optoelectronics - Materials and Devices

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Theoretical and Computational Physics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Mathematics for Science and Technology (Actuarial and Investment Sci ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS - MINIMUM DURATION IS 1.5 YEARS; MAXIMUM DURATION: 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$75,000.00 (224,261,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Global Food Safety Management and Risk Analysis

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$159,000.00 (475,433,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Operational Research and Risk Analysis

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Applied Statistics

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường mang lại một nền giáo dục chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ của các nghiên cứu vượt bậc.

  • Môi trường học tập và giảng dạy sôi nổi, năng động
  • Nền giáo dục chú trọng ứng dụng với nhiều cơ hội thực tập
  • Cơ sở vật chất hoành tráng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu
  • Uy tín quốc tế với nhiều thế mạnh nổi trội