5 khóa học Đô Thị Học tại Faculty of Construction and Environment, The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

104

1

Master of Philosophy (MPhil) in Coastal and Hydraulic Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Urban Sustainability Policy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science/Postgraduate Diploma in Sustainable Urban Development

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR; 30 CREDITS FOR MSC, 21 CREDITS FOR PGD

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Coastal and Hydraulic Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Urban Sustainability Policy

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bảng xếp hạng Đại học Toàn cầu QS năm 2019 đã xếp FCE hạng 15 ngành Kỹ thuật Kết cấu và Dân dụng và hạng 20 ngành Kiến trúc/Môi trường Xây dựng.

  • Nằm ở Hong Kong, một trong những đô thị sinh viên hàng đầu
  • Chương trình đào tạo được công nhận toàn cầu
  • Các phòng thí nghiệm hiện đại và cơ sở vật chất vượt trội
  • Là nhà cung cấp giáo dục lớn nhất Hong Kong về xây dựng