1 khóa học Khai khoáng và vận hành dầu khí tại EIT RawMaterials Academy

germany

167

Joint Master European Mining Course (EMC)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH