39 khóa học tại Vancouver Community College

canada

492

1

Administrative Professional Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$20,330.00 (406,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Artisan Baking Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 11 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

CAD$23,540.00 (470,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Asian Culinary Arts Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$10,700.00 (214,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automotive Collision and Refinishing Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

CAD$17,050.00 (341,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automotive Service Technology Diploma

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

CAD$16,050.00 (321,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$19,540.00 (390,800,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$17,150.50 (343,010,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Baking and Pastry Arts Dual Certificates

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$17,120.00 (342,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Project Management Post-Degree Diploma

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

CAD$17,510.00 (350,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Canadian Business Management Post-Degree Diploma

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, July 2022

CAD$17,510.00 (350,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certified Dental Assisting Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$19,449.00 (388,980,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Aided Draft (CAD) and Building Information Modelling (BIM) Technician Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

CAD$19,795.00 (395,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH