54 khóa học tại Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

canada

1010

32

Bachelor of Applied Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$25,310.00 (421,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Technology Geographic Information Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$20,742.00 (345,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Technology Petroleum Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$21,870.00 (364,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

CAD$20,286.00 (338,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality and Tourism Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

CAD$20,086.00 (334,766,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science Construction Project Management

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$20,185.00 (336,416,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Business Intelligence Data Analysis and Reporting

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 24 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$16,343.00 (272,383,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Butchery and Charcuterie Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$20,943.00 (349,050,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Database Administrator

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

CAD$28,350.00 (472,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Dental Assisting

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August 2022

CAD$22,926.00 (382,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Diesel Equipment Technician

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

10 January 2022

CAD$18,729.00 (312,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Machinist Technician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2022

CAD$17,959.00 (299,316,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

SAIT giúp sinh viên thành công trên thị trường toàn cầu nhờ chuyên môn trong ngành, phương pháp học thực tiễn và cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới.

  • Toạ lạc tại Calgary, thành phố lớn thứ tư Canada
  • Thu hút sinh viên quốc tế đến từ hơn 97 quốc gia
  • Chương trình học phù hợp thực tiễn mỗi ngành
  • Dễ dàng đến các địa điểm có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp

Tư vấn du học