67 khóa học tại Okanagan College

canada

321

1

Accounting/Bookkeeping Certificate

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 21 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Administrative Assistant Certificate

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aircraft Maintenance Engineer - Structures

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Chín 2022

CAD$17,775.00 (296,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aircraft Maintenance Technician

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022, Tháng Chín 2022

CAD$10,952.50 (182,541,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$29,495.00 (491,583,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Bachelor of Arts: Community Research and Evaluation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Bridge to BBA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 4 Tháng Bảy 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 4 Tháng Bảy 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science Degree

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 4 Tháng Bảy 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Automotive Service Technology Diploma

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$14,656.00 (244,266,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Accounting Specialty

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 4 Tháng Bảy 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration - Finance Specialty

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 4 Tháng Bảy 2022

CAD$14,440.00 (240,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học