5 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Lakeland College

canada

13

Certificate in Business - Administrative Professional

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business - Accounting Major

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$15,902.00 (280,156,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business - General Business Major

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021

CAD$15,902.00 (280,156,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business - Real Estate Appraisal and Assessment Major

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business - Small Business and Entrepreneurship Major

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 8 Tháng Chín 2021

CAD$15,902.00 (280,156,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể nhận được giấy phép lao động sau đại học khi tốt nghiệp và sau đó có thể nộp đơn xin thường trú tại Alberta hoặc Saskatchewan.

  • #1 Trường cao đẳng được sinh viên đề cử nhiều nhất ở Canada.
  • Có hai cơ sở ở Alberta và Saskatchewan
  • Chứng chỉ một năm và các chương trình văn bằng hai năm
  • Giảng dạy qua trải nghiệm thực tế đưa đến cơ hội nghề nghiệp