25 khóa học tại Lakeland College

canada

324

5

Bachelor of Agriculture Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Accounting Technician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$17,017.25 (340,345,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Business - Administrative Professional

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Clinical Esthetician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$30,971.75 (619,435,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Educational Assistant

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$17,263.00 (345,260,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Esthetician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$24,164.75 (483,295,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in General Agriculture

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Heavy Oil Operations Technician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười Hai 2021

CAD$17,417.25 (348,345,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma and Certificate in Early Learning and Child Care

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$17,263.00 (345,260,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma in Agribusiness

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$17,033.00 (340,660,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Agricultural Sustainability

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Animal Science Technology: Beef Major

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

10 July 2022

CAD$17,075.00 (341,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Lakeland College

Sinh viên có thể nhận được giấy phép lao động sau đại học khi tốt nghiệp và sau đó có thể nộp đơn xin thường trú tại Alberta hoặc Saskatchewan.

  • #1 Trường cao đẳng được sinh viên đề cử nhiều nhất ở Canada.
  • Có hai cơ sở ở Alberta và Saskatchewan
  • Chứng chỉ một năm và các chương trình văn bằng hai năm
  • Giảng dạy qua trải nghiệm thực tế đưa đến cơ hội nghề nghiệp