COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Bow Valley College

canada

141

1

Interior Decorating Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 7 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Kitchen and Bath Design Post-Diploma Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nội dung đào tạo được thiết kế với thông tin từ đối tác trong ngành, đảm bảo bạn sẽ có được những kỹ năng thiết yếu mà các nhà tuyển dụng yêu cầu.

  • 93% chương trình tích hợp trải nghiệm việc làm
  • 88% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp
  • Hơn 2.350 sinh viên quốc tế mỗi năm
  • Trường cao đẳng toàn diện có quy mô lớn nhất Alberta