COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Quản lý tại Bow Valley College

canada

262

2

Business Administration Diploma - Event Management Major

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Administration Diploma - Insurance and Risk Management Major

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Administration Diploma - Integrated Marketing Communications Major

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình đào tạo được thiết kế với thông tin từ đối tác trong ngành, đảm bảo bạn sẽ có được những kỹ năng thiết yếu mà các nhà tuyển dụng yêu cầu.

  • 93% chương trình tích hợp trải nghiệm việc làm
  • 88% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp
  • Hơn 2.350 sinh viên quốc tế mỗi năm
  • Trường cao đẳng toàn diện có quy mô lớn nhất Alberta