3 khóa học Quản lý tại University of Greenwich International College

429

18

International Incorporated Masters (IIM) - Business and Management

23 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2019, 23 Tháng Chín 2019, 14 Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One (IY1) - Business and Management

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero (IYZ) - Business and Management

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học tập tại Cao đẳng Quốc tế Đại học Greenwich là một bước khởi đầu tuyệt vời cho một khóa học tại Đại học Greenwich.

  • Nằm trong khuôn viên chính của Đại học Greenwich ở London
  • Bước khởi đầu cho các văn bằng của Đại học Greenwich
  • Sinh viên được hưởng đầy đủ quyền lợi của trường ngay từ đầu
  • Cung cấp các khóa tiếng Anh dự bị