COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Nghệ thuật tại Mt. San Jacinto College

usa

394

7

Art History, A.A.-T

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

US$8,184.00 (189,684,660 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Studio Arts, A.A.-T

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

US$8,184.00 (189,684,660 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

A.A. in Art

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

US$8,184.00 (189,684,660 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MSJC có các khóa cấp bằng, chứng chỉ và đào tạo chuyên biệt nhằm hỗ trợ bạn các kỹ năng cần thiết để cạnh tranh trên thị trường việc làm hiện nay.

  • Cung cấp các khóa học đa dạng trải dài trên 5 học xá
  • Đào tạo thực nghiệm với công nghệ tối tân
  • Chương trình STEM chuyên ngành
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên xuất sắc