COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại ONCAMPUS Reading

null

18

Master's Foundation Programme - Art & Design

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master's Foundation Programme - Economics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Undergraduate Foundation Programme (Art, Design, Film and Theatre)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Engineering and Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Humanities and Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Life Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master's Foundation Programme - Business

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế có thể chuẩn bị cho các chương trình lấy bằng ở các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, phim ảnh, sân khấu, kinh tế và kinh doanh.

  • Chuyển tiếp vào Đại học Reading
  • Học xá Reading chỉ cách London khoảng 30 phút đi tàu
  • Nhiều trang thiết bị, dịch vụ và tài nguyên hỗ trợ
  • Xếp #18 UK về Art & Design (Guardian University Guide 2018)