COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học tại ONCAMPUS Reading

uk

12

Master's Foundation Programme - Art & Design

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master's Foundation Programme - Business

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master's Foundation Programme - Economics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Undergraduate Foundation Programme (Art & Design)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Business, Economics, Finance and Management

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,590.00 (717,463,006 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Engineering and Physical Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,590.00 (717,463,006 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Humanities and Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,590.00 (717,463,006 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme Life Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,590.00 (717,463,006 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường ONCAMPUS Reading

Sinh viên quốc tế có thể chuẩn bị cho các chương trình lấy bằng ở các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, phim ảnh, sân khấu, kinh tế và kinh doanh.

  • Chuyển tiếp vào Đại học Reading
  • Học xá Reading chỉ cách London khoảng 30 phút đi tàu
  • Nhiều trang thiết bị, dịch vụ và tài nguyên hỗ trợ
  • #27 trong số 84 ĐH ở UK (QS World University Rankings 2021)