5 khóa học bậc đại học tại George Mason University

null

107

2

International Year One in Business

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Engineering, Computing and Statistics

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Human and Social Development

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Humanities and Social Sciences Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One in Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 3 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Washington, D.C. hiện đại và sôi động là nơi để sinh viên tiếp cận vô số trải nghiệm và cơ hội việc làm vô giá.

  • Chương trình dự bị cho khóa đào tạo cấp bằng
  • Tọa lạc tại Fairfax, cách Washington, D.C. 45 phút
  • Xếp hạng cao ở nhiều lĩnh vực quan trọng
  • Nhiều suất học bổng dành cho cá nhân xuất chúng