13 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại George Mason University

usa

424

7

Graduate Pathway in Applied and Engineering Physics

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

US$39,040.00 (905,806,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Bioinformatics and Computational Biology

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Biostatistics

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Earth Systems Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Environmental Science and Policy

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Geographic and Cartographic Sciences

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Mathematics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

US$39,040.00 (905,806,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Operations Research

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Sport and Recreation Studies

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Statistical Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Engineering, Computing and Statistics

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 - 2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Computational Science

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Một 2021

US$39,040.00 (905,806,080 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Washington, D.C. hiện đại và sôi động là nơi để sinh viên tiếp cận vô số trải nghiệm và cơ hội việc làm vô giá.

  • Chương trình dự bị cho khóa đào tạo cấp bằng
  • Tọa lạc tại Fairfax, cách Washington, D.C. 45 phút
  • Xếp hạng cao ở nhiều lĩnh vực quan trọng
  • Nhiều suất học bổng dành cho cá nhân xuất chúng