Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

55 khóa học tại George Mason University

usa

356

6

Academic English

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023, 10 Tháng Năm 2023

US$19,400.00 (485,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Accounting

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Applied and Engineering Physics

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

US$23,810.00 (595,250,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Applied Information Technology

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1-2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Arts Management

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Bioinformatics and Computational Biology

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1-2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Bioinformatics Management

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Biostatistics

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1-2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Business Administration (MBA)

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1-2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Civil and Infrastructure Engineering

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1-2 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Communications

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Pathway in Computational Science

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 10 Tháng Một 2023

US$41,420.00 (1,035,500,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường George Mason University

Thủ đô Washington sôi động có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội và trải nghiệm trong ngành quý giá cho sinh viên.

  • Có chương trình dự bị để học lên các chương trình cấp bằng
  • Tọa lạc tại Fairfax, cách Thủ đô Washington 45 phút
  • Trường giữ thứ hạng cao ở nhiều tiêu chí quan trọng
  • Nhiều học bổng cho sinh viên có thành tích cao

Tư vấn du học