5 khóa học bậc đại học tại International College Dundee

209

4

International Stage One (IS1) - Art & Design

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Business

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Engineering & Physical Science

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Life & Biomedical Sciences

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Social Studies

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Cao đẳng Quốc tế Dundee được phối hợp điều hành bởi tập đoàn Giáo dục Quốc tế Oxford và Đại học Dundee, một trong 200 trường đại học hàng đầu.

  • Quy mô lớp học nhỏ, đội ngũ giảng viên chuyên gia
  • Chào đón sinh viên và giáo viên đến từ 148 quốc gia
  • Sinh viên tốt nghiệp được các công ty trên thế giới quan tâm
  • Cơ sở của Dundee được sử dụng làm địa điểm tập luyện Olympic