9 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại International College Dundee

uk

462

17

International Incorporated Master’s - Business (One and two term route)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Incorporated Master’s - Design (One term route)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Stage One (IS1) - Art & Design

38 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£16,495.00 (483,882,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Stage One (IS1) - Business

24 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£16,495.00 (483,882,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Stage One (IS1) - Engineering & Physical Science

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,495.00 (513,217,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Stage One (IS1) - Life & Biomedical Sciences

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,495.00 (513,217,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Stage One (IS1) - Nursing

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,495.00 (513,217,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Stage One (IS1) - Social Studies

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£16,495.00 (483,882,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Incorporated Master’s - Engineering (One term route)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên của ICD sẽ trở thành một phần của đại gia đình Dundee trên toàn cầu cùng những sinh viên và đội ngũ nhân viên đến từ 148 quốc gia.

  • Khung cảnh hùng vĩ trên bờ biển phía đông Scotland
  • Khuôn viên trường đa dạng và thân thiện
  • Cơ sở vật chất thể thao đẳng cấp thế giới
  • Thành phố lớn nhưng có mức sống dễ chịu nhất Scotland