7 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại International College Dundee

uk

290

11

Business Pre-Master’s

17 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Art & Design

28 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£16,495.00 (500,157,304 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Business

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£16,495.00 (500,157,304 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Engineering & Physical Science

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,495.00 (530,479,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Life & Biomedical Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,495.00 (530,479,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Nursing

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£17,495.00 (530,479,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Stage One (IS1) - Social Studies

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£16,495.00 (500,157,304 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên của ICD sẽ trở thành một phần của đại gia đình Dundee trên toàn cầu cùng những sinh viên và đội ngũ nhân viên đến từ 148 quốc gia.

  • Khung cảnh hùng vĩ trên bờ biển phía đông Scotland
  • Khuôn viên trường đa dạng và thân thiện
  • Cơ sở vật chất thể thao đẳng cấp thế giới
  • Thành phố lớn nhưng có mức sống dễ chịu nhất Scotland