1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại International College Dundee

229

6

International Stage One (IS1) - Life & Biomedical Sciences

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£14,800.00 (446,666,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Cao đẳng Quốc tế Dundee được phối hợp điều hành bởi tập đoàn Giáo dục Quốc tế Oxford và Đại học Dundee, một trong 200 trường đại học hàng đầu.

  • Quy mô lớp học nhỏ, đội ngũ giảng viên chuyên gia
  • Chào đón sinh viên và giáo viên đến từ 148 quốc gia
  • Sinh viên tốt nghiệp được các công ty trên thế giới quan tâm
  • Cơ sở của Dundee được sử dụng làm địa điểm tập luyện Olympic