10 khóa học bậc đại học tại De Montfort University International College

null

467

5

International First Year - Engineering and Computing

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Art and Design

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Business and Law

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Engineering and Computing

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Life Sciences/Psychology

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Media

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Pharmacy

69 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International First Year - Business and Management

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Top Up Programme in Business (PTUP)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học tại DMUIC chuẩn bị cho sinh viên quốc tế có được khởi đầu tốt nhất cho thời gian học tập tại DMU.

  • Trường có trụ sở tại Leicester
  • Chương trình học được thiết kế cho sinh viên quốc tế
  • Cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế
  • Nhiều đợt tuyển sinh trong năm