6 khóa học bậc đại học tại De Montfort University International College

456

7

International Year Zero - Art and Design

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Business and Law

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Engineering and Computing

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Life Sciences

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Media

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Pharmacy

55 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học tại Cao đẳng Dự bị Quốc tế Leicester mang đến sinh viên quốc tế sự khởi đầu tốt nhất để bắt đầu cuộc sống tại ĐH De Montfort.

  • Năm học 2016/2017, 98% sinh viên đã tiếp tục theo học tại DMU
  • Trang bị hỗ trợ Anh ngữ và kỹ năng học tập
  • Sử dụng hiệu quả quy trình đảm bảo chất lượng của DMU
  • Sinh viên LIPC sẽ được tận hưởng các lợi thế của DMU