13 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại De Montfort University International College

uk

471

6

Art and Design Pre-Master's

15 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Pre-Master's

11 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Engineering Pre-Master's

3 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International First Year - Business and Management

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Art and Design

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Business and Law

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Engineering and Computing

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Life Sciences/Psychology

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Media

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Pharmacy

69 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Top Up Programme in Business (PTUP)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học tại DMUIC chuẩn bị cho sinh viên quốc tế có được khởi đầu tốt nhất cho thời gian học tập tại DMU.

  • Trường có trụ sở tại Leicester
  • Chương trình học được thiết kế cho sinh viên quốc tế
  • Cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế
  • Nhiều đợt tuyển sinh trong năm