4 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại De Montfort University International College

495

7

Business Pre-Master's

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2019, Tháng Sáu 2019, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International First Year - Business and Management

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

£13,750.00 (414,977,453 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero - Business and Law

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020, Tháng Tư 2020

£13,995.00 (422,371,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Top Up Programme in Business (PTUP)

Đại học

Toàn thời gian - 10 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học tại Cao đẳng Dự bị Quốc tế Leicester mang đến sinh viên quốc tế sự khởi đầu tốt nhất để bắt đầu cuộc sống tại ĐH De Montfort.

  • Năm học 2016/2017, 98% sinh viên đã tiếp tục theo học tại DMU
  • Trang bị hỗ trợ Anh ngữ và kỹ năng học tập
  • Sử dụng hiệu quả quy trình đảm bảo chất lượng của DMU
  • Sinh viên LIPC sẽ được tận hưởng các lợi thế của DMU