2 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại De Montfort University International College

null

590

7

Art and Design Pre-Master's

20 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Tư 2021, Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero - Art and Design

29 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình học tại DMUIC chuẩn bị cho sinh viên quốc tế có được khởi đầu tốt nhất cho thời gian học tập tại DMU.

  • Trường có trụ sở tại Leicester
  • Chương trình học được thiết kế cho sinh viên quốc tế
  • Cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế
  • Nhiều đợt tuyển sinh trong năm