4 khóa học bậc đại học tại Bangor University International College

null

708

12

International Year 1 - Business, Management and Finance

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,164,776 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Business, Management and Economics

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,250.00 (431,739,147 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Engineering and Computing

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,250.00 (431,739,147 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Law, Media, Psychology and Social Science

29 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,250.00 (431,739,147 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University International College (BUIC) nằm ở một vùng tươi đẹp của nước Anh, cách London, Manchester, Cardiff và Ireland không xa.

  • Trường cao đẳng chuyên ngành
  • Học xá tuyệt vời có cảnh quan tươi đẹp
  • Hạng Vàng theo Teaching Excellence Framework (TEF)
  • Chương trình dự bị lên Bangor University