4 khóa học bậc đại học tại Bangor University International College

null

670

14

International Year 1 - Business, Management and Finance

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£14,995.00 (462,807,656 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Business, Management and Economics

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£14,995.00 (462,807,656 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Engineering and Computing

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£14,995.00 (462,807,656 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Law, Media, Psychology and Social Science

25 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£14,995.00 (462,807,656 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University International College (BUIC) nằm ở một vùng tươi đẹp của nước Anh, cách London, Manchester, Cardiff và Ireland không xa.

  • Trường cao đẳng chuyên ngành
  • Học xá tuyệt vời có cảnh quan tươi đẹp
  • Hạng Vàng theo Teaching Excellence Framework (TEF)
  • Chương trình dự bị lên Bangor University