4 khóa học bậc đại học tại Bangor University International College

null

518

13

International Year 1 - Business, Management and Finance

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

£14,000.00 (409,631,884 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero: Business, Management and Economics

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

£14,250.00 (416,946,739 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero: Engineering and Computing

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

£14,250.00 (416,946,739 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year Zero: Law, Media, Psychology and Social Science

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

£14,250.00 (416,946,739 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University International College (BUIC) nằm ở một vùng tươi đẹp của nước Anh, cách London, Manchester, Cardiff và Ireland không xa.

  • Trường cao đẳng chuyên ngành
  • Học xá tuyệt vời có cảnh quan tươi đẹp
  • Hạng Vàng theo Teaching Excellence Framework (TEF)
  • Chương trình dự bị lên Bangor University