3 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Bangor University International College

uk

681

12

Accounting and Finance Pre-Master’s

28 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Tư 2021, 28 Tháng Sáu 2021

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Management Pre-Master’s

20 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Tư 2021, 28 Tháng Sáu 2021

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Investment and Banking Pre-Master’s

27 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 6 Tháng Tư 2021, 28 Tháng Sáu 2021

Khóa dự bị thạc sĩ
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University International College (BUIC) nằm ở một vùng tươi đẹp của nước Anh, cách London, Manchester, Cardiff và Ireland không xa.

  • Trường cao đẳng chuyên ngành
  • Học xá tuyệt vời có cảnh quan tươi đẹp
  • Hạng Vàng theo Teaching Excellence Framework (TEF)
  • Chương trình dự bị lên Bangor University