COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Bangor University International College

uk

670

14

Accounting and Finance Pre-Master’s

31 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2021, 28 Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business and Management Pre-Master’s

20 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2021, 28 Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Year 1 - Business, Management and Finance

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£14,995.00 (462,807,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year Zero: Business, Management and Economics

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£14,995.00 (462,807,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Investment and Banking Pre-Master’s

25 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2021, 28 Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University International College (BUIC) nằm ở một vùng tươi đẹp của nước Anh, cách London, Manchester, Cardiff và Ireland không xa.

  • Trường cao đẳng chuyên ngành
  • Học xá tuyệt vời có cảnh quan tươi đẹp
  • Hạng Vàng theo Teaching Excellence Framework (TEF)
  • Chương trình dự bị lên Bangor University