2 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại RMIT University in Hong Kong

hongkong

70

Bachelor of Applied Science (Aviation)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Applied Science (Construction Management) (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$88,100.00 (263,749,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH