8 khóa học tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

3630

31

Bachelor of Business Administration - Aviation Business

216 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

€8,500.00 (222,284,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Business Information Technology

233 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€8,500.00 (222,284,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Business

138 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€8,500.00 (222,284,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Multilingual Management Assistants

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€8,500.00 (222,284,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Hospitality, Tourism and Experience Management

263 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€9,500.00 (248,435,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Tourism and Event Management

141 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€9,500.00 (248,435,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€9,500.00 (248,435,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Sales and Marketing

171 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

€8,500.00 (222,284,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tại Haaga-Helia có rất nhiều chương trình đào tạo chất lượng hàng đầu, có định hướng cao trong kinh doanh.

  • Trang bị cho các chuyên viên lối tư duy vị lai
  • Dịch vụ giáo dục đã được kiểm chứng
  • Nổi tiếng về hiệu quả và cách tân cho đời sống kinh doanh
  • Hiệu quả thể hiện qua các sáng tạo trong mạng lưới đối tác