6 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

3206

29

Bachelor of Business Administration - Aviation Business

212 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

€8,500.00 (231,804,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Business

134 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€8,500.00 (231,804,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Sales and Marketing

164 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

€8,500.00 (231,804,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Multilingual Management Assistants

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€8,500.00 (231,804,542 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Tourism and Event Management

132 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€9,500.00 (259,075,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

62 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€9,500.00 (259,075,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tại Haaga-Helia có rất nhiều chương trình đào tạo chất lượng hàng đầu, có định hướng cao trong kinh doanh.

  • Trang bị cho các chuyên viên lối tư duy vị lai
  • Dịch vụ giáo dục đã được kiểm chứng
  • Nổi tiếng về hiệu quả và cách tân cho đời sống kinh doanh
  • Hiệu quả thể hiện qua các sáng tạo trong mạng lưới đối tác