1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

4555

35

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

67 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€9,500.00 (239,287,824 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tại Haaga-Helia có rất nhiều chương trình đào tạo chất lượng hàng đầu, có định hướng cao trong kinh doanh.

  • Trang bị cho các chuyên viên lối tư duy vị lai
  • Dịch vụ giáo dục đã được kiểm chứng
  • Nổi tiếng về hiệu quả và cách tân cho đời sống kinh doanh
  • Hiệu quả thể hiện qua các sáng tạo trong mạng lưới đối tác