1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

2006

17

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

€9,500.00 (264,505,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH