Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

8 khóa học tại Haaga-Helia University of Applied Sciences

finland

1636

3

Bachelor of Business Administration - Aviation Business

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Business Information Technology

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Business

122 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - International Sales and Marketing

86 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Multilingual Management Assistants

127 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Hospitality, Tourism and Experience Management

82 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hospitality Management - Tourism and Event Management

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Sports Studies - Sports Coaching and Management

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

€9,500.00 (237,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học