5 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Ignite Colleges

newzealand

91

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Certificate in Police and Defence Force Entry Preparation Level 3

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Dementia Course Level 4

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 12 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Aged Care and Disability Practice Level 5

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 65 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Security (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

NZ Certificate in Early Childhood Education and Care Level 4

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 20 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 24 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH