6 khóa học Y tế và sức khỏe tại Saskatchewan Polytechnic

canada

4937

57

Certificate of Continuing Care Assistant

79 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$13,900.00 (231,795,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate of Occupational Health and Safety

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 39 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$19,200.00 (320,178,369 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Food and Nutrition Management

131 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 70 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$14,400.00 (240,133,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Health Information Management

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 71 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,000.00 (266,815,307 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Practical Nursing

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 76 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,100.00 (301,834,816 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Saskatchewan Collaborative Bachelor of Science in Nursing (SCBScN)

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH