4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saskatchewan Polytechnic

5178

63

Diploma of CAD/CAM Engineering Technology

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering Design and Drafting Technology

22 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 76 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Graphic Communications

37 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 68 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Interactive Design and Technology

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bách khoa Saskatchewan cho học viên tri thức tiếp thị và kỹ năng kinh doanh sáng tạo giúp phát triển kinh tế với phương pháp học thực tiễn.

  • Cơ sở giáo dục đại học chuyên về nghiên cứu
  • Nhiều chương trình học nghề, cấp chứng nhận và chứng chỉ
  • Đội ngũ giảng viên chất lượng
  • 96% học viên 'hài lòng/rất hài lòng' về chất lượng đào tạo