7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Saskatchewan Polytechnic

5123

60

Certificate of Computer Networking Technician

22 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 33 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

CAD$16,360.34 (285,988,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Geographic Information Science for Resource Management

49 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

CAD$12,889.97 (225,324,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Telecommunications Networking Technician

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 45 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Business Information Systems

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 64 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Computer Engineering Technology

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Electronic Systems Engineering Technology

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Health Information Management

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bách khoa Saskatchewan cho học viên tri thức tiếp thị và kỹ năng kinh doanh sáng tạo giúp phát triển kinh tế với phương pháp học thực tiễn.

  • Cơ sở giáo dục đại học chuyên về nghiên cứu
  • Nhiều chương trình học nghề, cấp chứng nhận và chứng chỉ
  • Đội ngũ giảng viên chất lượng
  • 96% học viên 'hài lòng/rất hài lòng' về chất lượng đào tạo