7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Saskatchewan Polytechnic

canada

5842

65

Certificate of Computer Networking Technician

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 33 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$16,360.00 (284,900,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Geographic Information Science for Resource Management

68 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$12,889.97 (224,471,458 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Telecommunications Networking Technician

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 45 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Business Information Systems

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 64 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Computer Engineering Technology

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Electronic Systems Engineering Technology

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Health Information Management

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới có thể học Đại Học Saskatchewan Polytechnic trực tiếp ở học xá hoặc trực tuyến.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Hơn 2 triệu CAD học bổng mỗi năm
  • 93% sinh viên đánh giá 'hài lòng đến rất hài lòng'
  • Có các chương trình học nghề, chứng chỉ và văn bằng