9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Saskatchewan Polytechnic

null

5773

65

Certificate of Computer Networking Technician

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 33 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,000.00 (297,016,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Geographic Information Science

109 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$13,401.02 (234,136,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Telecommunications Networking Technician

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 48 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,700.00 (274,303,137 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Business Information Systems

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 64 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$14,900.00 (260,325,907 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Computer Systems Technology

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 74 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$17,800.00 (310,993,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Health Information Management

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 71 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,000.00 (279,544,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Library and Information Technology

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 72 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$14,400.00 (251,590,139 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Post-Graduate Certificate of Cyber Security

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$21,400.00 (373,890,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Post-Graduate Certificate of Software Developer

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$19,700.00 (344,189,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới có thể học Đại Học Saskatchewan Polytechnic trực tiếp ở học xá hoặc trực tuyến.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Hơn 2 triệu CAD học bổng mỗi năm
  • 93% sinh viên đánh giá 'hài lòng đến rất hài lòng'
  • Có các chương trình học nghề, chứng chỉ và văn bằng