COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Saskatchewan Polytechnic

null

3973

42

Certificate of Computer Networking Technician

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 33 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$16,602.60 (286,969,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Telecommunications Networking Technician

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 48 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$15,115.80 (261,270,345 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Business Information Systems

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 64 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$14,372.40 (248,420,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Computer Systems Technology

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 74 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$17,098.20 (295,535,308 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Graphic Communications

145 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 68 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$12,637.80 (218,439,141 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Health Information Management

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 71 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$15,363.60 (265,553,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Library and Information Technology

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 72 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$13,629.00 (235,571,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Media Production

63 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 68 TO 71 WEEKS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$12,637.80 (218,439,141 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Post-Graduate Certificate of Cyber Security

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

CAD$14,593.85 (252,248,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Post-Graduate Certificate of Software Developer

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

CAD$15,810.00 (273,269,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Geographic Information Science

94 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$12,885.60 (222,722,261 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới có thể học Đại Học Saskatchewan Polytechnic trực tiếp ở học xá hoặc trực tuyến.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Hơn 2 triệu CAD học bổng mỗi năm
  • 93% sinh viên đánh giá 'hài lòng đến rất hài lòng'
  • Có các chương trình học nghề, chứng chỉ và văn bằng