COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

66 khóa học tại Saskatchewan Polytechnic

null

2634

25

Bachelor of Applied Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 64 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,452.80 (315,458,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Construction Management

82 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,452.80 (315,458,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Auto Body Technician

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$14,868.00 (268,738,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Automotive Service Technician

37 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Carpentry

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$7,434.00 (134,369,055 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Continuing Care Assistant

57 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

CAD$13,381.20 (241,864,299 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Disability Support Worker

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$15,611.40 (282,175,015 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Fabricator - Welder

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 34 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,346.00 (313,527,795 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Geographic Information Science

68 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$12,885.60 (232,906,362 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Heavy Equipment and Truck and Transport Technician

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 35 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$16,850.40 (304,569,858 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Industrial Mechanics

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$13,876.80 (250,822,236 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate of Machinist

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 34 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,098.20 (309,048,826 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có thể theo học tại Saskatchewan Polytechnic theo hình thức học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Nhiều học bổng với tổng trị giá hơn 2 triệu CAD mỗi năm
  • 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm
  • Cấp chứng nhận, chứng chỉ và văn bằng hệ đại học và cao học