70 khóa học tại Saskatchewan Polytechnic

canada

2132

26

Bachelor of Applied Management

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$18,147.60 (302,460,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Construction Management

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 76 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$21,777.12 (362,952,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate of Agricultural Equipment Technician

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 35 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$17,781.30 (296,355,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Auto Body Technician

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 3 Tháng Một 2023

CAD$15,462.00 (257,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Automotive Service Technician

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$9,000.00 (150,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Building Systems Technician

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$15,977.40 (266,290,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Carpentry

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022, 3 Tháng Một 2023

CAD$15,204.30 (253,405,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Computer Automated Systems Technician

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 48 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$15,719.70 (261,995,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Computer Networking Technician

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 33 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$17,265.90 (287,765,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate of Continuing Care Assistant

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022, 3 Tháng Một 2023

CAD$13,915.80 (231,930,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Disability Support Worker

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$16,235.10 (270,585,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Educational Assistant

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$13,658.10 (227,635,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Saskatchewan Polytechnic

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có thể theo học tại Saskatchewan Polytechnic theo hình thức học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Nhiều học bổng với tổng trị giá hơn 2 triệu CAD mỗi năm
  • 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm
  • Cấp chứng nhận, chứng chỉ và văn bằng hệ đại học và cao học

Tư vấn du học