67 khóa học tại Saskatchewan Polytechnic

null

5784

64

Bachelor of Construction Management

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Agricultural Equipment Technician

85 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 35 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$17,800.00 (315,658,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Auto Body Technician

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

CAD$15,500.00 (274,870,857 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Automotive Service Technician

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

CAD$18,600.00 (329,845,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Building Systems Technician

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,000.00 (283,737,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Carpentry

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,200.00 (269,550,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Computer Networking Technician

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 33 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$17,000.00 (301,471,263 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Continuing Care Assistant

79 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

CAD$13,900.00 (246,497,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate of Disability Support Worker

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$16,200.00 (287,284,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Early Childhood Education

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$15,700.00 (278,417,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate of Educational Assistant

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$13,700.00 (242,950,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate of Fabricator - Welder

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 34 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$18,000.00 (319,204,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới có thể học Đại Học Saskatchewan Polytechnic trực tiếp ở học xá hoặc trực tuyến.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Hơn 2 triệu CAD học bổng mỗi năm
  • 93% sinh viên đánh giá 'hài lòng đến rất hài lòng'
  • Có các chương trình học nghề, chứng chỉ và văn bằng