COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

66 khóa học tại Saskatchewan Polytechnic

canada

2349

28

Bachelor of Applied Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 64 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,452.80 (322,292,362 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Construction Management

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,452.80 (322,292,362 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Agricultural Equipment Technician

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 35 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,098.20 (315,744,136 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Auto Body Technician

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

CAD$14,868.00 (274,560,118 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Automotive Service Technician

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Building Systems Technician

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$15,363.60 (283,712,122 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Carpentry

36 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

CAD$7,434.00 (137,280,059 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Computer Networking Technician

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 33 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$16,602.60 (306,592,132 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Continuing Care Assistant

35 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$13,381.20 (247,104,106 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Disability Support Worker

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$15,611.40 (288,288,124 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Educational Assistant

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$13,133.40 (242,528,104 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate of Fabricator - Welder

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 34 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

CAD$17,346.00 (320,320,138 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Saskatchewan Polytechnic

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có thể theo học tại Saskatchewan Polytechnic theo hình thức học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Nhiều học bổng với tổng trị giá hơn 2 triệu CAD mỗi năm
  • 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm
  • Cấp chứng nhận, chứng chỉ và văn bằng hệ đại học và cao học