Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

75 khóa học tại Saskatchewan Polytechnic

canada

1882

21

Bachelor of Applied Management

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$18,147.60 (302,460,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Construction Management

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 76 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$21,777.12 (362,952,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate of Agricultural Equipment Technician

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 35 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$19,500.00 (325,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Auto Body Technician

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Một 2023

CAD$15,462.00 (257,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Automotive Service Technician

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$9,000.00 (150,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Building Systems Technician

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$15,977.40 (266,290,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Carpentry

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 3 Tháng Một 2023

CAD$15,204.30 (253,405,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Computer Networking Technician

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 33 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$17,265.90 (287,765,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate of Continuing Care Assistant

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 3 Tháng Một 2023

CAD$15,500.00 (258,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Disability Support Worker

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 37 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$16,235.10 (270,585,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Educational Assistant

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$13,658.10 (227,635,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate of Fabricator - Welder

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 34 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

CAD$18,039.00 (300,650,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Saskatchewan Polytechnic

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có thể theo học tại Saskatchewan Polytechnic theo hình thức học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Nhiều học bổng với tổng trị giá hơn 2 triệu CAD mỗi năm
  • 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm
  • Cấp chứng nhận, chứng chỉ và văn bằng hệ đại học và cao học

Tư vấn du học